Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en(/of) overeenkomst tussen Dé Spellenwinkel (gevestigd te Breda, Speelhuislaan 68B, zijnde eenmanszaak en ingeschreven bij de KVK onder nummer 20142409) en een afnemer van een produkt of dienst van Dé Spellenwinkel Afnemer hierna te noemen De Koper.

Overeenkomst
Een koopovereenkomst tussen Dé Spellenwinkel en Koper, is tot stand gekomen zodra de Koper een bestelling heeft geplaatst, welke door Dé Spellenwinkel is geaccepteerd door middel van een email met ontvangstbevestigingsfactuur aan de Koper. Het plaatsen van een bestelling kan uitsluitend na acceptatie van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden, zodat de Koper door het plaatsten van een bestelling te kennen geeft akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden van Dé Spellenwinkel. Dé Spellenwinkel houdt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht, uitverkoop van producten of andere omstandigheden die een ontbinding redelijkerwijs noodzakelijk maken.

Prijzen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en uitsluitend bestemd voor de consument/particulier. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Dé Spellenwinkel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten en andere omstandigheden. Zetfouten blijven ook in dit geval te allen tijde voorbehouden. Dé Spellenwinkel behoud zich het recht om (eerdere) acties en aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Levertijden
Dé Spellenwinkel hanteert een maximale leveringstijd van 30 dagen na ontvangst van het factuurbedrag op de rekening van Dé Spellenwinkel. Na het verstrijken van de maximale levertijd van 30 dagen heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. De bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Dé Spellenwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De levertijden/-mogelijkheden van alle producten zijn onder voorbehoud.

Betaling, verzendkosten en verzending
Dé spellenwinkel bevestigt een bestelling per email aan het door de Koper opgegeven e-mailadres. In deze e-mail, met orderbevestigingsfactuur, wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de aankoop door de Koper is, inclusief verzendkosten en eventuele andere (extra) kosten. Dit totaalbedrag moet binnen 14 dagen worden overgemaakt. Anders volgt er geen levering en is de koop automatisch ontbonden. De factuur wordt bij de bestelde producten meegeleverd. Betaling door de Koper kan enkel voorafgaand aan de levering plaatsvinden middels overschrijving. (Er is geen mogelijkheid tot betaling middels een acceptgiro.) De Spellenwinkel brengt verzendkosten in rekening conform de standaard-tarieven van TNT. Voor actuele informatie omtrent de verzendkosten kan de Koper de website van Dé Spellenwinkel raadplegen of daarover per email contact opnemen.

Ruilen
Ruilen kan binnen 5 dagen na verzending (de verzenddatum staat op de factuur vermeld) met een beroep op de garantiebepaling. Daarbij draagt de koper zelf de kosten voor de retourzending. Dé Spellenwinkel zal in geval van een - naar haar oordeel - terechte retourzending, binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen met uitzondering van verzendkosten.

Ruilen kan alleen indien het product bij retourontvangst door Dé Spellenwinkel in nieuwstaat verkeert, dus geopende verpakkingen worden niet als retourzending beschouwd en kunnen niet worden geruild. Teruggestuurde goederen dienen volledig gefrankeerd aangeleverd te worden bij Dé Spellenwinkel. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Persoonsgegevens
Dé Spellenwinkel behandelt uw gegevens met zorg. Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden of instanties zonder medeweten en toestemming van de persoon in kwestie. Wettelijke eisen dan wel regelingen overtreffen dit punt.

Garantie
Dé Spellenwinkel neemt iedere bestelling met zorgvuldigheid in behandeling.

De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien het product zichtbaar beschadigd is, dient de Koper het ongeopend terug te zenden en dit binnen 1 werkdag.

Beschadigingen aan producten dienen binnen 1 dag na ontvangst gemeld te worden aan Dé Spellenwinkel, schriftelijk of per email. (email: info@despellenwinkel.nl)

Beschadigde artikelen worden enkel omgeruild voor een ander exemplaar van hetzelfde product. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van de producten.

Bij foutieve bestelling dient de koper dit binnen 7 dagen schriftelijk (e-mail!) te melden. De foutief geleverde producten moeten in ongeopende verpakking worden teruggezonden door de koper. De verzendkosten moeten worden verantwoord met een factuur door de koper.

De gemaakte verzendkosten worden teruggestort op de rekening van de koper.

Aansprakelijkheid
Door Dé Spellenwinkel aangeboden producten zijn uitsluiten geschikt voor de leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar.

De Spellenwinkel aanvaard geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van een product in strijd met de door de fabrikant van het product aangegeven richtlijnen voor het gebruik, of anderszins, waaronder onoordeelkundig gebruik, of gebruik buiten de door de aangegeven of geadviseerde leeftijdscategorie.

Dé Spellenwinkel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, toegebracht door of met een geleverd product.